Bizi Takip Edin..

MENTAL ARİTMETİK...

Mega Aritmetik™ Sisteminde Çalışmalar Nasıl Yapılıyor?

Zihinsel veya mental aritmetiği Mega Aritmetik™ sistemiyle öğrenmenin avantajı eğitimin sağ-sol beyin temelli ve eğitici-odaklı bir yaklaşımla yapılmasıdır. Mega Mental Aritmetik Uzmanı her hafta teknikleri öğrenciye eğlenceli faaliyetler desteğinde görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme teknikleri kombinasyonu ile öğretmektedir. Öğrenme ciddi ve sıkıcı bir sınıf havasında değil, bir eğlence ve oyun ortamında yapılmaktadır. Çalışmalar eğlenceli destek farklı faaliyetlerle desteklenmektedir. Bu sayede öğrenci öğrenme süreci içinde hiçbir zaman kendisinde bir öğrenme yükü hissetmemektedir. Bir başka ifadeyle, haftalık öğrenme saatleri küçük ve gelişen beyinler için bir beyin jimnastiği ve oyun seansı olmaktadır. Mega Aritmetik™ Beyin Egzersizleri Programı pro-aktif bir sistemdir. Kısacası, Mega Aritmetik™ sistemi oynayarak ve eğlenerek öğrenmenin ta kendisidir. Bu sayede çocuğun öğrenme isteği yakalanmakta ve yüksek bir motivasyon sağlanmaktadır.