Bizi Takip Edin..

MENTAL ARİTMETİK...

Soroban Beynin Her İki Yarım Küresinin Birlikte Kullanılmasını Nasıl Sağlıyor?

Mega Hafıza™’nın Mega Aritmetik™ sistemi zihinsel aritmetiği beynin sağ yarım küresini ve hayal gücünü de işin içine katarak sorobanın kullanılarak yapılmasına dayanan bir metottur. Çocuklara önce soroban sistemine uygun olan parmakları kullanarak yapılan bir aritmetik sisteminin öğretilmesiyle başlamaktadır. Sonra işlemlerin sorobanla yapılması öğretilmektedir. En son etapta da gerçek bir fiziksel soroban aleti kullanmadan, çocuklara hayali olarak sağ beyinlerinde bir soroban oluşturarak aritmetik işlemleri yapmaları öğretilmektedir. Bu eğitim çocukların hayal güçlerini, konsantrasyonlarını ve hesaplama becerilerini geliştirmekte ve bir kalem, kağıt, abaküs veya hesap makinesi kullanmadan zihinsel aritmetik işlemlerini akıldan yapabilmelerini sağlamaktadır.

Mega Aritmetik™ sistemi çocukların kendi beyin güçleri ile aritmetik işlemleri akıldan hem hızlı, hem de doğru olarak hesap makinesinden daha hızlı bir şekilde yapabilmelerini sağlamaktadır.

Mega Aritmetik™ sisteminin en önemli katkısı, kullandığı sistem ve müfredatla sadece aritmetik işlemleri zihinsel olarak hızlı, kolay ve doğru olarak hesaplamayı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda okuldaki başarıyı da artıracak birçok akademik beceriyi çocuğa kazandırmakta ve zeka seviyesini maksimum seviyede kullanmasını sağlamaktadır.